PRE FIRMY

„Ľudský potenciál je základný kapitál každej firmy. Keď sú ľudia vnútorne spokojní aj výsledky organizácie sú stabilné. Všetko je previazané.
Keď výsledok plynie z vnútorného presvedčenia a spokojnosti, jednak je trvalý a jednak vytvára lojalitu k zamestnávateľovi, k tímu, či inému systému.“

Dagmar Kolesárová
Profesionálny certifikovaný kouč od ICF

 
 
Ste na správnom mieste! Poskytujem osobný koučing majiteľom firiem, manažérom, či vašim zamestnancom osobne aj online a školenia, ktoré sú navrhnuté na mieru, aby presne zodpovedali potrebám vašej spoločnosti.

Som odborníkom na osobnostný rozvoj. Pomáham identifikovať talent, posilňovať silné stránky a pracovať na vylepšení slabších oblastí. V každom jednotlivcovi sa skrýva obrovský potenciál a mojou úlohou je ho objaviť a rozvíjať tak, aby tím, organizácia fungovali ako celok k dosiahnutiu cieľov.

Program celostný leadership je zameraný cez rozvoj a rast jednotlivca na rozvoj a rast celej organizácie. Pomáha manažérom a lídrom efektívne riadiť svoje tímy a organizácie. Tímy po objavení svojich schopností pracujú celistvejšie a jednotlivci sú lojálni k organizácii. Pomáham vytvoriť vzájomne podporujúce prostredie, v ktorom sa zamestnanci cítia motivovaní a angažovaní. Tento nadčasový program pracuje s prirodzeným talentom jednotlivcov a transformuje ho na silné stránky organizácie. Zameriava sa na udržateľný úspech jednotlivca a organizácie ako celku.

Program rieši existujúce problémy v organizácii pomocou systemických princípov a pomáha odstrániť slepé miesta, nahradením ich funkčnými modelmi.
Zameriava sa na schopnosť viesť sám seba, autentický štýl efektívneho vedenia a prácu so slepými miestami. Taktiež rozvíja schopnosti rastu vo vzťahu s "divnými" inými, zvyšuje udržateľnosť a objavuje základné potreby členov tímu.
V rámci vedenia ostatných program rozvíja schopnosť prevziať zodpovednosť, pracovať s napätím a konfliktmi v tíme, ovplyvňovať veci, efektívnosť tímu, prijímanie zmeny, vyhorenie a jasnosť v smerovaní.

Navýšte výkonnosť svojho tímu a manažérov a dosiahnite holistický prístup k vedeniu a rozvoju osobností, ktorý smeruje k spoločnému úspechu organizácie.

Dajte nám príležitosť pracovať s vami a pomôcť vám dosiahnuť váš podnikateľský úspech prostredníctvom našich špičkových služieb.

Neváhajte a kontaktujte nás ešte dnes. Spoločne môžeme posunúť vašu firmu na ďalšiu úroveň!
 
 


Ak sa chcete informovať bližšie o možnostiach, dohodnime si nezávzäzné stretnutie na spoločnej káve.
 Ochrana osobných údajov