O MNE

Som medzinárodne certifikovaný kouč, systemický a PSYCH-K® Facilitátor.  Mojou doménou je byznis a
životný koučing. Roky strávené na obchodných a manažérskych pozíciách som doplnila rokmi medzinárodných aj domácich koučingových výcvikov, školeniami z rôznych psychologických smerov  a spoluprácou s poprednými predstaviteľmi rôznych koučingových a psychologických smerov. Pomáham klientom nájsť ich cestu k vyriešeniu problémov, sprevádzam ich k pochopeniu ich silných stránok (Cliftonstrenghts®) a ako ich použiť či už v každodennom živote, alebo v práci. Nachádzajú následné kroky v podnikaní, v pracovnom procese, alebo  v osobnom živote.

Spoločne nachádzame to, čo je pre Vás prirodzené a v čom ste VY dobrí. Tým pádom sa Vám budú následné kroky i zmeny robiť ľahko a prirodzene.

Pôsobila som 15 rokov v bankovníctve. Ako manažér tímu projektového financovania a korporátnych klientov, ale aj vzťahový manažér som musela vedieť sa pohybovať v prvom rade vo svete medziľudských vzťahov. Bola to práca s ľuďmi, riešenie medziľudských vzťahov, vedenie tímu ľudí, tvorenie a posudzovanie business plánov, vyjednávania v domácom a medzinárodnom prostredí a ďalšie či už "medziľudské", alebo "profesionálne" témy.

Pochopila som, nech ste na akejkoľvek pozícii - generálny riaditeľ/ka, výkonný/á manažér/ka, riaditeľ/ka, obchodník, podnikateľ/ka, manžel/ka, priateľ/ka, úspech prichádza v akejkoľvek oblasti, keď sme vnútorne šťastní. Keď budú ľudia vnútorne spokojní zlepšia sa ich medziľudské vzťahy, sú spokojní s vlastným životom a vtedy sa aj výsledky organizácie/projektu/práce/vzťahu zlepšia.

Všetko je previazané. Keď výsledok, ktorý chceme dosiahnuť plynie z vnútorného presvedčenia a spokojnosti, jednak je trvalý a jednak vytvára lojalitu k zamestnávateľovi, k rodine, k vzťahu či inému systému v ktorom pôsobíme.

Osobné konzultácie, tímové koučingy, systemické konštelácie a školenia sú vedené tak, aby človeka bavili, aby si prežil to čo sa učí a vlastným zážitkom si tak ukotvil novonadobudnuté znalosti, alebo uvedomenie.
 
Vitajte na Vašej ceste :)

Dagmar Kolesárová
 


Výber mojich certifikácií, školení a výcvikov: Profesional certified integrative coach; Business coaching trained coach; Systemic coaching; Certified NLP practicioner; Kurz hypnózy I. a II.; Výcvik rodinných konštelácií; Kurz Problems are solutions; Life integration proces; Systemic constellations; Cosmology of the mind; PSYCH-K®

 
 
Spolupráca: