O mne

 
Hľadáte cestu ako ďalej? Stále opakujete rovnaké chyby? Neviete sa rozhodnúť?

Spoločne nachádzame to, čo je pre Vás prirodzené a v čom ste VY dobrí. Tým pádom sa Vám budú následné kroky i zmeny robiť ľahko a prirodzene.

Keď budú ľudia vnútorne spokojní zlepšia sa ich medziľudské vzťahy, sú spokojní s vlastným životom a vtedy sa aj výsledky korporátu  zlepšia. Všetko je previazané. Keď výsledok ktorý chceme dosiahnuť plynie z vnútorného presvedčenia a spokojnosti, jednak je trvalý a jednak vytvára loajalitu k zamestnávateľovi, k rodine, k vzťahu či inému systému v ktorom pôsobíme.  

Pôsobila som v bankovníctve ako manažér tímu projektového financovania a korporátnych klientov. Prešla som tiež rôznymi obchodnými pozíciami. Po 15 rokoch prišiel čas zužitkovania týchto znalostí v rámci poskytovania služieb.

Práca s ľuďmi, riešenie medziľudských vzťahov, vedenie tímu ľudí, tvorenie a posudzovanie business plánov, vyjednávania v domácom a medzinárodnom prostredí, či hľadanie možných zdrojov financovania a ďalšie či už "medziľudské", alebo "profesionálne" témy ma priviedli k založeniu centra vzdelávania a osobného rozvoja " Objavte seba" v Košiciach.

Som certifikovaný kouč a facilitátor systemických konštelácií. Mojou doménou je byznis, životný a systemický koučing. 15 odpraxovaných rokov systemických konštelácií som doplnila rokmi výcvikov a spolupráce s poprednými predstaviteľmi rôznych psychologických smerov. Pomáham klientom nájsť ich cestu k vyriešeniu problémov, sprevádzam ich k pochopeniu ich silných stránok a ako ich použiť či už v každodennom živote, alebo v práci. Nachádzajú následné kroky v podnikaní, v pracovnom projekte, alebo  v osobnom živote.

Osobné konzultácie, tímové intervencie a školenia sú vedené tak, aby človeka bavili, aby si prežil to čo sa učí, to čo našiel a vlastným zážitkom si tak ukotvil novonadobudnuté znalosti, alebo uvedomenie.
 
Vitajte na Vašej ceste :)

Dagmar Kolesárová
 
 
Spolupráca: