O MNE

 
Som certifikovaný kouč, systemický a PSYCH-K® Facilitátor. Mojou doménou je byznis, životný a systemický koučing. 15 odpraxovaných rokov systemických konštelácií som doplnila rokmi výcvikov a spolupráce s poprednými predstaviteľmi rôznych psychologických smerov. Pomáham klientom nájsť ich cestu k vyriešeniu problémov, sprevádzam ich k pochopeniu ich silných stránok (Cliftonstrenghts®) a ako ich použiť či už v každodennom živote, alebo v práci. Nachádzajú následné kroky v podnikaní, v pracovnom procese, alebo  v osobnom živote.

Spoločne nachádzame to, čo je pre Vás prirodzené a v čom ste VY dobrí. Tým pádom sa Vám budú následné kroky i zmeny robiť ľahko a prirodzene.
 
Pôsobila som v bankovníctve ako manažér tímu projektového financovania a korporátnych klientov. Prešla som tiež rôznymi obchodnými pozíciami. Po 15 rokoch prišiel čas zužitkovania týchto znalostí v rámci poskytovania služieb. Bola to práca s ľuďmi, riešenie medziľudských vzťahov, vedenie tímu ľudí, tvorenie a posudzovanie business plánov, vyjednávania v domácom a medzinárodnom prostredí a ďalšie či už "medziľudské", alebo "profesionálne" témy. Uvedomila som si, že keď budú ľudia vnútorne spokojní zlepšia sa ich medziľudské vzťahy, sú spokojní s vlastným životom a vtedy sa aj výsledky korporátu  zlepšia. Všetko je previazané. Keď výsledok, ktorý chceme dosiahnuť plynie z vnútorného presvedčenia a spokojnosti, jednak je trvalý a jednak vytvára lojalitu k zamestnávateľovi, k rodine, k vzťahu či inému systému v ktorom pôsobíme.

Osobné konzultácie, tímové intervencie, systemické konštelácie a školenia sú vedené tak, aby človeka bavili, aby si prežil to čo sa učí, to čo našiel a vlastným zážitkom si tak ukotvil novonadobudnuté znalosti, alebo uvedomenie.
 
Vitajte na Vašej ceste :)

Dagmar Kolesárová
 


Výber mojich certifikácií, školení a výcvikov: Profesional certified integrative coach; Business coaching trained coach; Systemic coaching; Certified NLP practicioner; Kurz hypnózy I. a II.; Výcvik rodinných konštelácií; Kurz Problems are solutions; Life integration proces; Systemic constellations; Cosmology of the mind; PSYCH-K®

 
 
Spolupráca: