Systemické intervencie

Systemické intervencie
 

Všetky systémy majú svoju vlastnú dynamiku a fungujú podľa nepísaných systemických zákonov, ktoré odomknú dvere k pochopeniu a riešeniu nerovnováhy, ktorá nastala. Niekedy je preto potrebné ísť do hĺbky, prebádať rôzne oblasti a otvoriť trinástu komnatu, aby ste vedeli prísť na koreň problému. Práve v tomto vám môžu pomôcť systemické konštelácie.

Systemické konštelácie tvoria súhrn všetkých konštelácií (rodinné, firemné, finančné a iné), ktoré sa navzájom ovplyvňujú a navonok tvoria kompaktný celok. Vychádzame z toho, že klient patrí k určitému systému, v ktorom má nezastupiteľné miesto. Systemický prístup je jedinečný a dotýka sa samotného jadra veci. Počas konštelácií zostavíme model riešenej oblasti. Pýtame sa, pozorujeme reakcie a získavame informácie, ktoré častokrát na povrchu nevidno. Odhaľujeme, či v rozostavanej konštelácii nechýba niekto alebo niečo, čo je v tomto systéme dôležité, a tiež, či všetci v systéme prijímajú svoje úlohy. Preskupujeme systém, dopĺňame ho o chýbajúce prvky, hľadáme správne miesto pre jednotlivých členov, postupujeme za hranice známeho sveta a skúmame neprebádané.

Systemický prístup treba zažiť, nedá sa naučiť. Nechajte sa viesť a vnímajte celkovú dynamiku systému. Len tak sa dopracujeme k tým najlepším výsledkom.
 

V prípade, ak je skupina minimálne 8 ľudí, je možné dohodnúť konštelácie priamo iba pre túto skupinu v danom meste, resp. v našich priestoroch v Bratislave.