PODUJATIA

Systemické konštelácie

 

Košice 15.10.2022
od 9:00 do 17:00
  

Bratislava 17.9.2022
od 11:00 do 17:00
 

 

 

 


Niekedy je potrebné ísť do hĺbky našich problémov, alebo sa pozrieť na situáciu z nadhľadu. Prebádať rôzne oblasti a otvoriť trinástu komnatu, aby sme vedeli prísť na koreň problému.

Systemické konštelácie slúžia na nájdenie riešenia problému či už je vo vzťahoch, práci, emóciách a podobne. Na vašu tému sa pozrieme z iného uhľa pohľadu a tak je možné nájsť príčiny vašich problémov, nevedomé programy, ktorými sa riadite a už Vám neslúžia, alebo pomôžu sa správne rozhodnúť v danej situácii.

Zostavíme model riešenej oblasti. Pýtame sa, pozorujeme reakcie a získavame informácie, ktoré častokrát na povrchu nevidno. Odhaľujeme, čo v situácii chýba, čo je  dôležité, a tiež, či všetci v systéme prijímajú svoje úlohy. Klient nájde tzv. mapu svojho problému a cestu k jeho vyriešeniu.
Preskupujeme systém, dopĺňame ho o chýbajúce prvky, hľadáme správne miesto pre jednotlivých členov, postupujeme za hranice známych riešení a skúmame neprebádané.

Systemický prístup treba zažiť, nedá sa naučiť. Len tak sa dopracujeme k tým najlepším výsledkom.