Life koučing

Life koučing
 

Nie všetky cesty sú vydláždené zlatom. Ak sa dostanete na tŕnisté rázcestie, rôznymi technikami Vám pomôžem prejsť daným obdobím a vybrať si tú vašu najlepšiu cestu. Či už riešite zložitú životnú situáciu, hľadáte odpovede na otázky, potrebujete spraviť dôležité životné rozhodnutie, nájsť riešenie z bezvýchodiskovej situácie, zlepšiť vzťahy, nájsť rovnováhu medzi prácou a časom pre seba/rodinu/veci, ktoré máte radi, potrebujete zvýšiť sebavedomie, alebo sa preniesť cez strachy a obavy. Zorientujete sa v sebe a prekonáte prekážky, ktoré sa vám stavajú do cesty, po ktorej kráčate.

Spoločne budeme viesť rovnocenný a empatický rozhovor a podľa požiadaviek rozvíjať témy. Identifikujeme problémy, nájdeme možnosti ako prekonať prekážky, ktoré sa vám stavajú do cesty, nájdete vlastné riešenia, nájdete vlastný kľúč pri dosahovaní efektívnejších výsledkov a dostanete pri tom oporu. Uvidíte vlastné zrkadlo toho čo je pre vás dôležité, dostaneme z vás to najlepšie, porozumiete samým sebe, a nasmerujete sa tak, aby ste dosiahli to čo chcete. Mojou úlohou je vás tiež inšpirovať, motivovať a povzbudiť k činom a rozhodnutiam.

Konzultácia vám pomôže zmeniť vnútorné bariéry a nastavenia, ktoré obmedzujú ktorúkoľvek oblasť vášho života. Aktívne rieši problémy, hľadá a rozvíja skrytý potenciál, podnecuje tvorivé myslenie a motiváciu, posilňuje pozitívne zážitky, vplýva na väčšiu flexibilitu a adaptabilitu voči zmenám, a zameriava sa na riešenia, pričom v konečnom dôsledku túto zmenu uľahčuje. Vďaka týmto stretnutiam budete opäť cítiť svoje naplnenie, získate zmysel života a nastolíte poriadok v sebe a aj vo svojom živote.