Life intervencie

Life intervencie

 
Niekedy je potrebné ísť do hĺbky našich problémov, alebo sa pozrieť na situáciu z iného uhla pohľadu. Prebádať rôzne oblasti a otvoriť trinástu komnatu, aby sme vedeli prísť na koreň problému.

Systemické intervencie slúžia na nájdenie riešenia problému či už je vo vzťahoch, práci, emóciách a podobne. Na vašu tému sa pozrieme z iného uhľa pohľadu a tak je možné nájsť príčiny vašich problémov, nevedomé programy, ktorými sa riadite a už Vám neslúžia, alebo pomôžu sa správne rozhodnúť v danej situácii.

Tento prístup je jedinečný a dotýka sa samotného jadra veci. Zostavíme model riešenej oblasti. Pýtame sa, pozorujeme reakcie a získavame informácie, ktoré častokrát na povrchu nevidno.

Odhaľujeme, čo v situácii chýba, čo je  dôležité, a tiež, či všetci v systéme prijímajú svoje úlohy. Klient nájde tzv. mapu svojho problému a cestu k jeho vyriešeniu.

Preskupujeme systém, dopĺňame ho o chýbajúce prvky, hľadáme správne miesto pre jednotlivých členov, postupujeme za hranice známych riešení a skúmame neprebádané.

Systemický prístup treba zažiť, nedá sa naučiť. Nechajte sa viesť a vnímajte celkovú dynamiku systému. Len tak sa dopracujeme k tým najlepším výsledkom.

"Keď sa klient nevie pohnúť v živote ďalej, rieši dokola opakujúci sa problém, chorobu, alebo určitý model správania, tento prístup nám dáva obraz systému kde nastal určitý "zásek" a ktorý sa opakuje v rôznych situáciách. Ukáže nám čo nám situácie či ľudia v našich životoch zrkadlia a pomôže prepísať staré programy. Prebieha v kruhu viac ľudí, kde si klient vyberá zástupcov za jednotlivých členov systému, či problému (možnosťou je aj osobná konzultácia). Nikdy nie je náhoda, koho si vyberiete. Daný zástupca odzrkadlí čo sa deje v systéme a tak je možné nastoliť opäť správne fungovanie."