Koučing

Pracujem individuálne s jednou osobou, alebo tímom. Zameriavame sa na témy či už pracovné, osobného rozvoja, vzťahové, jednoducho akúkoľvek tému si klient (jednotlivec, alebo organizácia) prinesie a chce ju preskúmať.  

Pri práci používam rôzne psychoanalytické nástroje. Okrem klasického koučingu, kde si klient skúma zdroje riešení danej situácie, je možné využiť aj nástroje ako určenie silných stránok klienta, systemické hĺbkové preskúmanie situácie, objavenie vnútorných zdrojov klienta a objavovanie nových ciest riešení.

Koučing ako klient (súkromná osoba, alebo organizácia) môžete využiť na riešenie zložitej životnej či organizačnej situácie. Ak potrebujete spraviť dôležité rozhodnutie, nájsť riešenie situácie, zlepšiť vzťahy, nájsť rovnováhu medzi prácou a časom pre seba/rodinu/. Ak potrebujete zvýšiť sebavedomie, alebo sa preniesť cez osobné strachy a obavy. Rozoberáme, diskutujeme a riešime tiež situácie, ako napríklad stagnácie v obchodnom projekte a neschopnosť pohnúť sa ďalej, strnulosť vo vlastnom biznise, nedorozumenia s nadriadenými/podriadenými, správne rozdelenie úloh v tíme. S klientom hľadáme konkrétne riešenia na problémy, ktoré sa týkajú projektu, ďalšieho kroku v pracovnom procese, pri rozhodovaní či zostať v súčasnej práci alebo svoje kroky smerovať niekam inam, ako vyriešiť svoje vzťahy na pracovisku, či už s podriadenými, nadriadenými alebo kolegami, snažíme sa prísť na odpoveď či je klient na správnom mieste. Často sa témy prelínajú a pri vyriešení pracovného problému sa môže situácia zlepšiť aj doma. Pri vyriešení organizačného problému sa vyrieši aj problém lojality či fluktuácie.


Koučing vám pomôže zmeniť vnútorné bariéry a nastavenia, ktoré obmedzujú ktorúkoľvek oblasť vášho života. Aktívne rieši problémy, hľadá a rozvíja skrytý potenciál, podnecuje tvorivé myslenie a motiváciu, posilňuje pozitívne zážitky, vplýva na väčšiu flexibilitu a adaptabilitu voči zmenám, a zameriava sa na riešenia, pričom v konečnom dôsledku túto zmenu uľahčuje.