Biznis koučing

Biznis koučing
 

Každá firma môže byť úspešná, prosperujúca, niesť v sebe potenciál na ďalšie rozvíjanie a mať tím ľudí so zdravými vzťahmi. Stačí len zistiť, ako na to.

Kouč je preto tým správnym neutrálnym, avšak dôležitým partnerom, ktorý vás sprevádza a podporuje pri stanovení si cieľov, pri ich dosahovaní a prekonávaní výziev a prekážok, ktoré vám stoja v ceste.

Pracujem individuálne s jednou osobou, ktorej sa plne venujem. Primárne sa zameriavame na pracovné veci daného klienta. Rozoberáme, diskutujeme a riešime situácie, ako napríklad stagnácie v obchodnom projekte a neschopnosť pohnúť sa ďalej, strnulosť vo vlastnom biznise, nedorozumenia s nadriadenými/podriadenými, správne rozdelenie úloh v tíme. S klientom hľadáme konkrétne riešenia na pracovné problémy, ktoré sa týkajú projektu, ďalšieho kroku v pracovnom procese, pri rozhodovaní či zostať v súčasnej práci alebo svoje kroky smerovať niekam inam, ako vyriešiť svoje vzťahy na pracovisku, či už s podriadenými, nadriadenými alebo kolegami, snažíme sa prísť na odpoveď či je klient na správnom mieste. Mnohokrát však aj súkromné záležitosti osobného života bránia v úspechu a napredovaní. Aj s týmto si však vieme poradiť.

Pri práci používame rôzne psychoanalytické nástroje, nezostávame len pri kladení otázok, ale s tematikou ideme do hĺbky. V rámci jednotlivých sedení je možné poskytnúť aj mentoring, v rámci uvidenia možností cez silné stránky klienta, vidieť následné kroky vo vlastnom podnikaní alebo v danom projekte. Takto budete robiť následné kroky, alebo zmeny najmenšou cestou odporu.
 
Prejsť ďalej na: