Akcie

Moving Reality Systemic Interventions

Systemické intervencie

MoReSI

Rozvojový program pre tímy, manažérov i senior špecialistov


Moving reality systemic interventions (MoReSI) je špecifický skupinový program, ktorý priamo a zásadne prepája online vízie, predstavy, ciele, sny do konkrétnych krokov ako jeden čin a nie dve oddelené entity.  Priamym prepájaním cieľa a radikálnou akceptáciou reality umožňuje konať.       

Cieľom MoReSI - je uchopiť problémy tímov a manažmentu inak – systemicky, dať im tvar, pomenovanie a napojiť ich späť k cieľom. MoReSI je pragmatický model, ktorý plne využíva všetky kvality a zdroje konkrétneho tímu.


MoReSI rozvojový program pre tímy, manažérov i senior špecialistov zahŕňa metódy:
koučing
mentoring
systemické intervencie     

Priebeh programu 1 – 3 dni podľa počtu účastníkov a komplexnosti tém , formou online aj offline


MoReSI –je pragmatický prístup, ktorý priamo na konkrétnych problémoch z reality implementuje nástroje riešenia a vytvorí konkrétny funkčný model pre daný tím, firmu v danom čase a priestore.

Základným princípom modelu MoReSI je:
v realite je zdroj riešení
realita nech akokoľvek vyzerá,  je tu na to, aby sme s ňou spolupracovali, nie s ňou bojovali.

Základným krokom je zmena postoja: z protivníka urobiť spojenca, v akomkoľvek probléme vidieť jeho skryté výhody. Bojovať s realitou je ako bojovať proti sebe. Spolupracovať s realitou znamená mať najsilnejšieho spojenca na svojej strane.

MoReSI učí umeniu inteligentnej spolupráce so všetkým, čo je k dispozícii, za účelom dosiahnutia cieľa kvalitným spôsobom.
 

Objednávka na:

info@objavteseba.sk
+421 903 777 174